Προσωπικό
                          Διευθυντής : Μιχαήλ Μάνης - Πληροφορικής


                          Καθηγητές : Γαλάνη Μαρία - Αγγλικής Φιλολογίας

                                              Αγγελάκη Μαρία - Φυσικός
                                              Κάππας Αθανάσιος - Φιλόλογος
                                              Δημητριάδης Θεόδωρος - Φιλόλογος
                                              Σίμου Άνδρη - Φιλόλογος
                                              Μερτζάνης Νικόλαος - Θεολόγος
                                              Αττάρτ Αντωνία - Μαθηματικός